Медицинска сестра

Четиригодишен курс на обучение

Редовна форма

Образователно-квалификационна степен: бакалавър

Професионално направление "Здравни грижи"

SES

 

„Медицинската сестра е лице, което след като е официално прието за следване в програма за обучение на медицински сестри, официално призната в страната-членка на ЕС, е завършило успешно предписания курс на обучение по сестринско дело и е получило необходимата квалификация, за да бъде регистрирано и/или юридически лицензирано за практикуване на сестринско дело.“

СЗО, Женева

 ses1 444

 

Joomla templates by Joomlashine